برلوسکونی سکته قلبی کرد

به گزارش سوکا ، ﺳﯿﻠﻮﯾﻮ ﺑﺮﻟﻮﺳﮑﻮﻧﯽ مالک باشگاه آث میلان و نخست وزیر سابق ایتالیا ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ به سرعت ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ سن‌رافائل منتقل شد. هنوز اخبار بیشتری در اینباره منتشر نشده است.