ثبت نام یارانه مردم را به قصابی کشاند

ثبت نام یارانه مردم را به قصابی کشاند در جریان  ثبت نام یارانه نقدی در هر کوی و بازاری هر شخصی که دسترسی به اینترنت داشت با نصب بنر یا نوشته ای اقدام به این کار میکرد.اما یکی از هموطنان در اقدامی جالب قصابی را به محل ثبت نام تبدیل کرد.

افرادی که پیامک ثبت نام یارانه دریافت نکرده اند!

قابل توجه افرادی که پیامک ثبت نام یارانه دریافت نکرده اند! بسیاری از شهروندان گرامی ممکن است پس از وارد کردن اطلاعات در سامانه ثبت نام یارانه، و تایید نهایی اطلاعات، پیامک سامانه رفاهی را دریافت نکرده باشند.     آخرین اخبار مربوط به پیامک های ثبت نام یارانه:   سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها …