برخورد گشت ارشاد با نرگس محمدی

برخورد گشت ارشاد با نرگس محمدی درگیری نرگس محمدی با گشت ارشاد. عصر شنبه ماموران پلیس با حضور در برج میلاد که محل برگزاری یکی از کنسرت‌ها بود، ضمن جلوگیری از ورود افراد بدحجاب به کنسرت، با نرگس محمدی به خاطر پوشیدن ساپورت درگیرشد. شاید همان زمان که بحث برخورد با بد پوششی آغاز شد …

سخنان روحانی در مورد برخورد گشت ارشاد

سخنان روحانی در مورد برخورد گشت ارشاد رییس جمهور پس از شروع دوباره برخورد های گشت ارشاد با مظاهر بدپوششی و بدحجابی، از پلیس خواست در برخورد با این موضوع افراط و تفریط نکند.  از سه هفته پیش نیروی انتظامی در برخی میادین و مراکز خرید و مشخصا برج میلاد، برخورد با بدپوششی و بدحجابی را …