با گرمازدگی چه کنیم؟

به گزارش سوکا ، گرمازدگی طیفی از بیماری‌هاست که می‌تواند چنان جزئی باشد که حتی پزشک نتواند تشخیص درست و قطعی بدهد یا آن قدر شدید باشد که زندگی فرد را در خطر قرار دهد. طیف بیماری‌های ناشی از گرما از اثرات موضعی تا درگیری در تمام بدن متغیر است. امروز می‌خواهیم به انواع رایج گرمازدگی …