طرح ابتکاری در نزدیکی آرامگاه کوروش + عکس

اگر در چند سال اخیر حریم آرامگاه کوروش به خاطر زمین های کشاورزی و ساخت کارخانه و چند بنای دیگر به خطر می افتاد و اجرای طرح های عمرانی مانند ساخت سد سیوند در نردیکی آن دوستداران میراث فرهنگی را نگران می کرد، اکنون قرار است طرح دیگری در آن اجرا شود. طرحی که برعکس …