آخرین وضعیت پروژه سینمایی «کوروش کبیر»

به گزارش سوکا و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مسعود جعفری جوزانی، کارگردان سینما در خصوص آخرین وضعیت ساخت پروژه «کوروش کبیر» گفت: دکتر معتمدی به اتفاق گروه بزرگی در حال انجام «آرت بوک» هستند که رو به اتمام است. اصغر نژاد ایمانی نیز با آن‌ها همکاری می‌کند. وی افزود: تابلوهای فراوانی از آن فضا …

خردسالی کورش کبیر

 کورش کبیر دوران خردسالی کورش کبیر را هاله ای از افسانه ها در بر گرفته است افسانه هایی که گاه چند سر به ناسازگاری بر اورد    

زندگینامه کوروش کبیر “ذوالقرنین”

زندگینامه کوروش کبیر “ذوالقرنین” ● از تولد تا آغاز جوانی کوروش کبیر دوران خردسالی کوروش کبیر را هاله ای از افسانه ها در برگرفته است. افسانه هایی که گاه چندان سر به ناسازگاری برآورده اند که تحقیق در راستی و ناراستی جزئیات آنها ناممکن می نماید. لیکن خوشبختانه در کلیات ، ناهمگونی روایات بدین مقدار …