کامیابی نیا صدمین گل را به سایپا زد

به گزارش سوکا ، در واقع گل کمال کامیابی نیا صدمین گل تاریخ بازیهای پرسپولیس وسایپا را وارد دروازه تیم فوتبال سایپا کرد. نکته جالب اینجاست که یک پرسپولیسی دیگر هم رکوردی در رابطه با عدد ۱۰۰ زد به این ترتیب که برانکو برای صدمین بار مربی گری در ایران را تجربه کرد.