چگونه پولدار شویم ؟

چگونه پولدار شویم ؟ من از مصاحبه با بیش از بیست میلیونر خود ساخته، چیزهای زیادی یاد گرفتم. بعد از مصاحبه های پی در پی با میلیونرهای خودساخته مشهور، به خیلی از رازهایی پی بردم که آنها را پولدار کرده است؛ در حای که سایرین هنوز تقلا می کنند تا به آنها برسند. وقتی بفهمید …

۱۰ علت که شما ثروتمند نمی شوید ؟!

۱۰ علت که شما ثروتمند نمی شوید ؟! ثروتمند شدن برای آدم‌های مختلف معانی مختلفی دارد، معتقدم ثروتمند شدن اما به معنای داشتن آزادی اقتصادی برای رسیدن به اهداف مورد نظر و زندگی کردن به گونه‌ای است که خواستار آن هستیم. روزنامه دیلی ورث، می خواهید بدانید چرا تاکنون ثروتمند نشده‌اید؟ دلایل زیر را بخوانید. …