چوگان جهانی می‌شود

به گزارش سوکا ، محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی اظهار داشت: پرونده نامزدی ثبت جهانی چوگان با حمایت مسئولان مرتبط با این ورزش و پس از بررسی و تکمیل نهایی از سوی مسئول تهیه پرونده این بازی به دبیرخانه کمیته میراث ناملموس یونسکو ارسال شد تا پس از بررسی و ارزیابی در سال …