پیمان یوسفی: تا آخرین لحظه با امید به صعود گزارش کردم

یوسفی که ناراحتی از شکست تیم ملی فوتبال کشورمان همچنان در صدای گرفته‌اش به گوش می‌رسید‌ در پاسخ به اینکه برغم تمام نوسانات دیدارهیجان‌انگیزایران و عراق، او در تمام لحظات گزارش این فوتبال، بر انتقال حس امید به مخاطب تاکید داشت، گفت: تا آخرین لحظه‌ی گزارش این فوتبال ملی، احساسم بر این بود که ایران …