اس ام اس تسلیت مرگ دوستان و عزیزان

اس ام اس تسلیت مرگ دوستان و عزیزان  روز مرگم اشک را پیدا کنید، روی قلبم عشق را پیدا کنید روز مرگم خاک را باور کنید روی قبرم لاله را پرپر کنید خانه را وقف نیلوفر کنید پیکرم را غرق در شبنم کنید روز مرگم دوست را دعوت کنید، بعد مرگم خنده را سر کنید …

اس ام اس تسلیت

اس ام اس تسلیت

اس ام اس تسلیت اس ام اس تسلیت   **********اس ام اس تسلیت********** تحمل سوگ فقدان( مادر-پدر- برادر -همسر-خواهر -فرزند) صبری الهی را میطلبد ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید **********اس ام اس تسلیت********** در کمال تأسف باخبر شدیم (…..) دار فانی را وداع گفت. این ضایعه بزرگ را به خانواده …