اس ام اس های فلسفی از بزرگان تاریخ

اس ام اس های فلسفی از بزرگان تاریخ       اگر خود را برای آینده آماده نسازید بزودی متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید . . . + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + – + دیروز چک باطله است فردا چک وعده ای است امروز است که …

اس ام اس های فلسفی و پندآموز

اس ام اس های فلسفی و پندآموز  هیچ کدام از ما با “ای کاش”، به جایی نرسیده‌ایم . . . همیشه ۲۵ درصد از یک سهم بزرگ خیلی بهتر از ۱۰۰ درصد از یک سهم کوچکه ( دیالوگ فیلم بیلیارد باز ) یکی از بالاترین مدارجی که می توان به آن رسید بی نیازی از …