اس ام اس های ارسالی دوستان

اس ام اس های ارسالی دوستان  اس ام اس های ارسالی دوستان ۰۹۱۹۹۷۳xx37 کاش میدانستم کیست آنکه برایت دست قلاب میګیرد تاهرشب خواب از چشمهایم بربایی دیواری کوتاه تر از خوابهای من نیافتی!؟ مریم . . . ۰۹۱۹۹۷۳xx37 کاش دهخدا می دانست دلتنګی اشک فاصله بی وفایی تعریفش فقط دو حرف است “تو” مریم . …

اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس های عاشقانه     زندگی شبیه شعریست قافیه هایش با من ،  ” تو ” فقط همیشه ردیف باش !  ######اس ام اس عاشقانه###### گل اگر چشم خودش باز کند خواهد مرد / ماه در اوج غرورش به زمین خواهد خورد چون به زیبایی تو حسرت ، عالم خوردند / برق چشمان …