پسته‌ خندان نخرید؛ مغزقرمز‌ها، رنگ‌شده‌اند

سید‌محمود میرمعینی اظهار کرد: به جهت اینکه پوسته خارجی این پسته‌ها از هم فاصله دارد انواع میکروب و گرد و غبار به راحتی درون آن‌ها نفوذ می‌کند. به همین علت بار میکروبی این نوع پسته‌ها بالاست و بهتر است افراد پسته‌هایی که پوسته خارجی آن‌ها فاصله اندکی از هم دارد را خریداری کنند. مدیر نظارت …