دردسرهای پس از جراحی پروتز در ناحیه زانو

با انجام جراحی پروتز زانو نشستن روی زمین ممکن نیست. جراحی پروتز زانو باعث می‌شود که بیمار برای نشستن روی صندلی عقب ماشین‌های کوچک و بالا رفتن از پله‌های اتوبوس هم با مشکل مواجه شود و گاهی حتی این عملکرد نیز غیر ممکن شود. احتمال لق شدن مفصل زانو پس از انجام پروتز زانو نیز …

موارد درمانی پروتز گونه و سن مناسب برای عمل

دکتر عبدالجلیل کلانتر هرمزی اضافه کرد: پروتز گونه به عنوان یکی از ارکان جراحی صورت از سال‌ها قبل متداول شده است. عمل جراحی گونه‌گذاری یا گذاشتن گونه در حقیقت نوعی افزایش بافت و برجسته‌ کردن گونه است که روش‌های متعددی دارد. این روش جراحی اغلب در مورد گونه‌های عقب رفته یا صاف کاربرد دارد و …