نوجوان 13 ساله وهابی، پدر شد!

نوجوان ۱۳ ساله وهابی، پدر شد!

ماجرا از آن جا آغاز شد که کارگر رستوران، خواهان مدارک شناسایی و هویتی برای نوزادی شد که به دنیا آورده است. او به صراحت، پدر این نوزاد را یک نوجوان ۱۳ ساله معرفی کرده و مشخصات دقیق وی را ارائه می داد… نوجوان ۱۳ ساله وهابی، پدر شد! نتیجه دادگاه عالی بحرین، اعطای تابعیت …

فقیر و ثروتمند

فقیر و ثروتمند     فقیر و ثروتمند ار داستان های قدیمی و پر طفدار دنیاست که  تا حدود زیادی واقعیت دارد روزی یک مرد ثروتمند … پسر بچه کوچکش را به یک ده برد تا به او نشان دهد مردمی که در آن جا زندگی می کنند ، چقدر فقیر هستند. آنها یک روز یک شب را …