۵ نشانه کمبود پتاسیم

تحقیقات جدید نشان داده، دریافت پتاسیم کافی حتی می تواند فرد را از بیماری های قلبی و کلیوی نیز در امان نگه دارد. با اینکه در این تحقیق بیشتر افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ مورد نظر بودند اما مسئول این تحقیق می گوید: هیچ دلیلی وجود ندارد که فواید دریافت پتاسیم کافی شامل افراد …