اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها

اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دولت باید به شکل شفاف اعلام کند که فاز دوم هدفمندی آغاز شده است. در حالی که روز یک‌شنبه دولت اعلام کرد که اندکی قیمت برق را افزایش خواهد داد، دیروز هم خبر رسید وزارت نفت قصد دارد میانگین قیمت گاز مصرفی خانگی، تجاری و صنایع را به‌طور میانگین …

خبری داغ از یارانه ها

 خبری داغ از یارانه ها با تصویب رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان از منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به پرداخت یارانه نقدی،‌ به شائبه‌ها در مورد کاهش و یا حذف برخی از اقشار از دریافت یارانه نقدی گام اول پایان داده شد. خبری داغ از یارانه ها در حالی …