بیوگرافی صادق هدایت نویسنده داستان بوف کور

بیوگرافی صادق هدایت نویسنده داستان بوف کور صادق هدایت از جمله بهترین نویسندگان ایرانیست که با تبحر خاص خویش در نوشتن همگان را مبهوت نوشته و داستان خود می کند داستان بوف کور از مهمترین اثر های او می باشد در اینجا بیوگرافی و زندگینامه اش را برای شما آماده کرده ایم صادق، کوچکترین فرزند …

داستان کوتاه قلب کوچک

داستان کوتاه قلب کوچک

داستان کوتاه قلب کوچک مادربزرگم می‌گوید: قلب آدم نباید خالی بماند. اگر خالی بماند، ‌مثل گلدان خالی زشت است و آدم را اذیت می‌کند. * * من قلب کوچولویی دارم؛ خیلی کوچولو؛ خیلی خیلی کوچولو. مادربزرگم می‌گوید: قلب آدم نباید خالی بماند. اگر خالی بماند، ‌مثل گلدان خالی زشت است و آدم را اذیت می‌کند. …