نامه عاشقانه نیما یوشیج برای همسرش عالیه

نامه عاشقانه نیما یوشیج برای همسرش عالیه کی از زیباترین نامه‌ها به زبان فارسی نامه های ماندگار نیما یوشیج است، نامه هایی که بیشتر به نیما به برادر خود نوشته اما نیما پنج نامه خاص برای همسر خود دارد که از همه نامه های او جداست و از زیباترین نامه های عاشقانه…  هر شخصیت بزرگ …

مشهورترین نامه های دنیا

مشهورترین نامه های دنیا بعضی از قدیمی ترین نامه های داخل بطری به حدود ۱۰۰ سال پیش تعلق داشته و بعضی از آنها حتی گینسی شده اند. شرح موقعیت جغرافیایی، درخواست کمک یا متنی که نویسنده برای همسر خود نوشته بود، موضوع اصلی تمام نامه هایی است که داخل بطری های بسیار قدیمی و در …