نکته های مهم برای شاد زیستن و افزایش بهره وری

نکته های مهم برای شاد زیستن و افزایش بهره وری مطمئناً شادی و لذت بیشتر در زندگی، آرزوی همه افراد است. اما آیا کتابی وجود دارد که بتواند راهنمای جامعی برای همه ما باشد؟ مطمئناً نه. این مطلب نیز تنها لیستی از نکاتی است که می تواند به بسیاری از مردم در زندگی کمک کند. …

قانون های طلایی موفقیت را بیاموزید

قانون های طلایی موفقیت را بیاموزید     زمانی احساس خوبی نسبت به خودتان می‌کنید که حس کنید بر زندگی خود مسلط هستید. البته عکس این قانون این است که اگر بر زندگی تسلط نداشته باشید و تحت کنترل افراد و شرایط باشید، احساسات منفی نسبت به خودتان خواهید داشت. با تفکر و صحبت در …

نصیحت های خواندنی ، برای داشتن زندگی بهتر

نصیحت های خواندنی ، برای داشتن زندگی بهتر   » برای ناخدایی که به بندر مقصد نمی اندیشد هیچ بادی موافق نیست « » غالباً برد با کسی است که خود را برای باختن مهیا کرده است « » بهتر است بخش کوچکی از یک چیز بزرگ باشی تا بخش بزرگی از یک چیز کوچک …

راز موفقیت از زبان سقراط

راز موفقیت از زبان سقراط مرد جوانی از سقراط پرسید راز موفقیت چیست.  سقراط به او گفت، “فردا به کنار نهر آب بیا تا راز موفّقیت را به تو بگویم.” صبح فردا مرد جوان مشتاقانه به کنار رود رفت. سقراط از او خواست که به سوی رودخانه او را همراهی کند.  جوان با او به …

صد راز شاد زیستن

صد راز شاد زیستن فرض می‌کنیم که همهٔ مردم، چه شاد و چه غمگین، از روز اول همانگونه متولد شده‌اند. اما هر دو گروه مذکور، کارهائی می‌کنند که این حالت‌هایشان را تقویت می‌نماید. افراد شاد و خوشبخت، کارهائی می‌کنند که شاد بمانند و افراد غمگین نیز کارهائی که آنان را غمگین می‌سازد، دنبال می‌کنند… فرض …