چند راه برای ذله کردن مورچه‌ها!

اما امان از آن زمان که این حشره به زاد و ولد می‌پردازد و جمعیتش زیاد می‌شود. آن‌موقع است که این حشره نامهربان شده و حتی در رختخواب و روی پوست بدنمان هم رژه می‌رود. اما چگونه از شر مورچه رها شویم؟ * بهترین اقدام برای مبارزه با مورچه جمع‌آوری بقایای مواد غذایی و شست‌وشوی …