افراد موفق این هفت عادت را ندارند!

افراد موفق این هفت عادت را ندارند!     کارهای زیاد اما وقت کمی برای انجام دارید. شاید شما هم در اطراف خود افرادی را دارید که همه کارهای خود را به خوبی و بدون استرس انجام می‌دهند و وقت هم کم نمی‌آورند. آن‌ها می‌توانند به خوبی خانواده، شغل، کار‌ها و سرگرمی‌های خود را مدیریت …

۷ مانع موفقیت

۷ مانع موفقیت برای رسیدن به احساس خوشبختی باید راه رسیدن به آن را شناخت. پشت گوش‌ اندازی که با این جملات توجیه می شود : ” تمام کردنش کاری نخواهد داشت” و یا “نگران نباش، وقت برای انجام دادنش بسیار است” ترس از موفقیت بـا کمی هم محوری و اندکی صبر و شکیبایی فردی …