«ایساتیس» شهر آب انبارها و بادگیرها + عکس

شهر و استان یزد مملو از مساجد تاریخی، آب انبارهای بزرگ، بادگیرهای برافراشته بر فراز بناهای قدیمی، قنات های خفته در دل کویر است که با خشت و گل بر جان این شهر نقش بسته اند و آنها را برای همیشه در تاریخ این شهر ثبت کرده است. مروری بر این یادگارهای تاریخی، جذابیت و …