جاذبه‌های گردشگری بوشهر در انزوا

به گفته یکی از کارشناسان حوزه گردشگری، استان بوشهر با وجود این که از ظرفیت ها و جاذبه های تاریخی و دیدنی بسیاری همچون بندر باستانی سیراف، جاذبه های طبیعی و بکر گنبد نمکی جاشک، جزایر نخیلو، ام الکرم و … برخوردار است ولی تاکنون چندان در جذب گردشگر موفق نبوده است. وی در گفت …