دیار فرشتگان سپیدپوش در دل کویر + عکس

سفر به شرق اصفهان، قرنها تمدن ایرانی را در پیش چشم گردشگران بازمی گشاید؛ جاییکه تمدن اصفهان، قرنها پیش از میلاد مسیح از این نقطه آغاز شده و ورزنه به عنوان نگین شرق اصفهان و به عنوان محل گردآمدن اولیه عشیره های خانوادگی، افتخاری بس شگرف از تاریخ و تمدن این سرزمین را بر پیشانی …

نیمه پنهان گردشگری اصفهان در انتظار معرفی است

مهدی جمالی نژاد افزود: در میان همه مکان های یکنواختی که می بینیم و ساده از کنار آنها می گذریم، باید به دنبال دوباره دیدن و دوباره حس کردن باشیم. وی با بیان اینکه آثار فاخر ناشناخته زیادی در اصفهان وجود دارد که باید به مردم معرفی شوند، خاطرنشان کرد: قصد داریم هر هفته شهروندان …