معمای تعداد فرزندان خانواده

معمای تعداد فرزندان خانواده : حسن و مینا ، با هم خواهر و برادر هستند … تعداد خواهر و برادرهای حسن با هم برارند ، اما تعداد خواهرهای مینا نصف تعداد برادرانش است… در این خانواده حداقل چند پسر و چند دختر زندگی می کنند؟ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓ …

معما

معمای سخت گالن های شیر

معمای سخت گالن های شیر     معما این آقا و خانم یک گالن ۱۲ لیتری پر از شیر دارند و می خواهند آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کنند. اما تنها ابزاری که برای این کار دارند، یک گالن خالی ۸ لیتری و یک گالن خالی ۵ لیتری است. به نظر شما چطور …

معمای تعداد تخم مرغ ها

معمای تعداد تخم مرغ ها در زمان قدیم که روستاییان محصولات خودشان را بمیدان برای فروش می آوردند یک زن روستایی یک سبد تخم مرغ به میدان آورده که بفروشد. هنوز هیچ نفروخته بود که اسب یک سوار پایش خورد به سبد تخم مرغ. در نتیجه بیشتر تخم مرغ ها شکستند. اسب سوار خیلی ناراحت …

معما

معمای جالب پنج کلاه و سه نفر

معمای جالب پنج کلاه و سه نفر این معما را شاید به روش های مختلف شنیده باشید، اما اگر می خواهید به آن پاسخ دهید و برای شما تازگی دارد، یک معمای جالب و سرگرم کننده خواهد بود. شما می توانید پاسخ خود را در قسمت نظرات منتشر کنید. لازم به یادآوری است پاسخ معماها …

معمای سخت اساتید منطق

معمای سخت اساتید منطق سه استاد منطق می خواستند بدانند که کدامیک داناترند. برای همین هر سه به سراغ استاد اعظم می روند تا او بوسیله یک تست آنها را محک بزند. استاد اعظم به آنها می گوید که من پس از اینکه چشم های هر سه را بستم یک نقطه قرمز یا آبی بر …

معمای رنگها

معمای رنگها   معما با توجه به راهنمائی های زیر مشخص کنید که هر رنگ در کدام خانه از جدول قرار دارد؟ راهنمایی ها: ۱- زرد و نارنجی مجاورند در حالی که قرمز و مشکی مجاور نیستند. ۲- خانه شماره ۳ یکی از رنگ های مقابل است: سفید ، سبز ، آبی ، قرمز ، خانه ۵ …