مسجد شیخ لطف الله در بین زیباترین مساجد جهان

به گزارش سوکا، رابرت بایرون نویسنده و جهانگرد غربی اصفهان را یکی از زیباترین شهرهای جهانی می داند که با رم و آتن برابری می کند‎. این مسجد در این شهر قرار دارد‎. جهانگردان غربی آن را در اینستاگرام معرفی می کنند و به زودی در سراسر جهان به همه جهانگردان شناخته خواهند شد. دومین …