شعر یادته از مریم حیدرزاده

شعر یادته از مریم حیدرزاده روزای خیلی طلایی یادته ؟ روز ترس از جدایی یادته ؟ روز تمرین اشاره یادته ؟ شب چیدن ستاره یادته ؟ شعر های کتاب درسی یادته ؟ یادته گفتی میترسی،یادته ؟ عکسمون تو قاب عکسو یادته ؟ بله بدون مکسو یادته ؟ دستمون تو دست هم بود یادته ؟ غصه …

شعر بچه بودم مریم حیدرزاده

شعر بچه بودم مریم حیدرزاده     بچه بودم، نه دیگه منتظر زنگ بودم نه دیگه واسه تو، این همه، دلتنگ بودم   بچه بودم تو نبودی، شبا زود خوابم می برد دل کوچیکم، فقط غصه بازی رو می خورد   بچه بودم، چه قدر صاف و روون می خندیدم خوبیش این بود که ازت، …