چند عامل مهم که زندگیمان را دگرگون می کند

چند عامل مهم که زندگیمان را دگرگون می کند مطالعات جدید نوروسایکولوژی اهمیت یکپارچگی ۶ عامل را در ارتقای بهزیستی، کاهش استرس و تسهیل اتصالات جدید عصبی نشان دادند. این عوامل عبارتند از: ۱ – ورزش ۲ – تغذیه ۳ – روابط اجتماعی ۴ – چالش شناختی ۵ – خواب ۶ – مدیتیشن  ورزش ورزش نه تنها اثرات قابل توجهی بر …

شعر یادته از مریم حیدرزاده

شعر یادته از مریم حیدرزاده روزای خیلی طلایی یادته ؟ روز ترس از جدایی یادته ؟ روز تمرین اشاره یادته ؟ شب چیدن ستاره یادته ؟ شعر های کتاب درسی یادته ؟ یادته گفتی میترسی،یادته ؟ عکسمون تو قاب عکسو یادته ؟ بله بدون مکسو یادته ؟ دستمون تو دست هم بود یادته ؟ غصه …