چند عامل مهم که زندگیمان را دگرگون می کند

چند عامل مهم که زندگیمان را دگرگون می کند مطالعات جدید نوروسایکولوژی اهمیت یکپارچگی ۶ عامل را در ارتقای بهزیستی، کاهش استرس و تسهیل اتصالات جدید عصبی نشان دادند. این عوامل عبارتند از: ۱ – ورزش ۲ – تغذیه ۳ – روابط اجتماعی ۴ – چالش شناختی ۵ – خواب ۶ – مدیتیشن  ورزش ورزش نه تنها اثرات قابل توجهی بر …

خرید پستی آموزش مدیتیشن

آموزش مدیتیشن Meditation آموزش مدیتیشن Meditation افزیش تمرکز ،با لا رفتن غیر قابل باور میزان حافظه به دلیل خالی شدن مغز از افکار مزاحم ،شناخت بهتر جهان محسوس و نام محسوس با استفاده از ابزارهای روح همانند چشم سوم .درک ساختار انرژیک بدن وآشنای با علت بروز بیماریها و راه درمان آنها از جمله مباحث …

نکاتی در مورد مدیتیشن یا تمرکز ذهن

نکاتی در مورد مدیتیشن یا تمرکز ذهن مدیتیشن چیست؟ مدیتیشن به معنای متمرکز کردن ذهن است. این تمرکز میتواند بر روی یک صدا، عبارت یا دعا، شئ، تصویر، آگاهی از خویشتن، نحوه تنفس، فرائض دینی و… صورت گیرد. هدف از این کار آگاهی از لحظه حال، رسیدن به آرامش، و کاهش استرس است. مدیتیشن موجب ارتقای …