درمانی برای لب های ترک خورده

درمانی برای لب های ترک خورده برای جلوگیری از خشکی لب در فصل سرما به پیشنهاداتی را ارائه می‌دهیم: محققان استرالیایی روش‌هایی را برای جلوگیری از خشک شدن لب در فصل زمستان پیشنهاد می‌کنند. محققان دریافتند هوای خشک زمستان و رطوبت کم آن باعث خشک شدن لبمی‌شود. بودن در هوای سرد به طور مداوم نیز منجر به خشک …