غم هنرمندان در فراق اینانلو + تصاویر

جمعی از هنرمندان کشور خود را در غم از دست دادن این مجری محبوب شریک دانستند و پیامهای تسلیت خود را در صفحات اینستاگرامشان به اشتراک گذاشتند.