اگر برجام نبود، حتی پرداخت حقوق کارمندان ممکن نبود

به گزارش سوکا به نقل از ایرنا، «محمد باقر نوبخت» شامگاه شنبه در نشست با برگزیدگان و فعالان اقتصادی در خراسان شمالی به فشار اقتصادی پس از تحریم اشاره ای کرد و افزود: برنامه قدرت های بزرگ این بود که در گام های بعدی فروش نفت ایران را در مقابل تامین غذای ملت ایران محدود کنند …

انتظار دولت از مجلس دهم اجرای قانون است

به گزارش سوکا ،محمد باقر نوبخت در نشست خبری اظهارداشت : جا دارد از مردم به خاطر حضور گسترده شان تجلیل و تکریم کنیم. واکنش دولت در برابر این رخداد بزرگ، فراتر از تجلیل و تکریم نسبت به مردم و نقش آفرینان این حماسه بزرگ است. وی با اشاره به اینکه ، آقای رئیس جمهور همه …