اشعار زیبای جامی

اشعار زیبای جامی      لله الحمد قبل کل کلام به صفات الجلال و الاکرام هر چه مفهوم عقل و ادراک است ساحت قدس او از آن پاک است به هوا و هوس در او نرسی تا ز لا نگذری به هو نرسی ای همه قدسیان قدوسی گرد کوی تو در زمین بوسی! پرتو روی …

اشعار عاشقانه سهراب سپهری

اشعار عاشقانه سهراب سپهری     دروگران پگاه پنجره را به پهنای جهان می گشایم: جاده تهی است. درخت گرانبار شب است. نمی لرزد ، آب از رفتن خسته است : تو نیستی ، نوسان نیست تو نیستی ، و تپیدن گردابی است تو نیستی ، و غریو رودها گویا نیست ، و دره ها …

شعر موش و گربه (عبید زاکانی)

شعر موش و گربه (عبید زاکانی)   اگر داری تو عقل و دانش و هوش بیا بشنو حدیث گربه و موش *** بخوانم از برایت داستانی که در معنای آن حیران بمانی *** ای خردمند عاقل ودانا قصهٔ موش و گربه برخوانا **** قصهٔ موش و گربهٔ منظوم گوش کن همچو در غلطانا *** از …