اس ام اس دوست داشتن شمردن نمیخواهد

اس ام اس دوست داشتن شمردن نمیخواهد پنجره باز میشود نسیمی توی اتاق می وزد گل های پیراهنم شکفته میشوند چین های دامنم شاید نسبتی با چین های پیشانیت دارند حالا دیگر هیچ اینه ای صورتم را به جا نمی اورد خواب هایم به تلخی قهوه ای است که ارام سر می کشی **** می …

سوز عشق ( متن عاشقانه )

متن عاشقانه (سوز عشق ) فکر کردن به تو ، کار شب و روز من شده ، بس که حالم گرفته است ، چشمانم غرق در اشکهایم شده …. دیگر گذشت ، تو کار خودت را کردی ، دلم را شکستی و رفتی …. همه چیز گذشت و تمام شد ، این رویاهای من با …