چهارراه زمستانی سینمـا

به عنوان مثال آن چیزی که بازی بازیگری چون پرویز پرستویی در نقش حاج کاظم در «آژانس شیشه‌ای» را برجسته جلوه می‌دهد، ترکیبی است از توانایی بازیگر و درک درست نقش و موقعیت و شناسنامه دقیقی که از سوی ابراهیم حاتمی‌کیا به عنوان نویسنده و کارگردان در اختیار او قرار گرفته است. به همین ترتیب …