لئوناردو دی کاپریو ۴۰ میلیون دلار به سیاره زمین کمک کرد

مبلغی که بنیاد دی کاپریو در این زمینه هزینه می‌کند از حراج وسایل و اشیای لوکس در دومین حراج سالانه که به میزبانی دی کاپریو در سن تروپه برگزار شد، به دست آمد. بخشی از این مبلغ از اجرای دو کنسرت خصوصی التون جان به میزبانی دی کاپریو که ۳ میلیون دلار فروش کرد، کسب …