چرا قلیان نکشیم؟

کارشناسان در تمام این مدت تلاش کرده‌اند درباره مضرات این ماده دخانی به مصرف‌کنندگان قلیان هشدار بدهند، اما ظاهرا کارساز نیست و هر روز هم بر تعداد مصرف‌کنندگان آن افزوده می شود. از همه بدتر این که نه‌تنها مصرف قلیان میان دختران و نوجوانان حسابی رواج پیدا کرده، بلکه متاسفانه بچه‌ها بدون هیچ مشکلی با …