اشعار زیبای جامی

اشعار زیبای جامی      لله الحمد قبل کل کلام به صفات الجلال و الاکرام هر چه مفهوم عقل و ادراک است ساحت قدس او از آن پاک است به هوا و هوس در او نرسی تا ز لا نگذری به هو نرسی ای همه قدسیان قدوسی گرد کوی تو در زمین بوسی! پرتو روی …

غزلی از بهار

غزلی از بهار   یا که به راه آرم این صید دل رمیده را یا به رهت سپارم این جان به لب رسیده را یا ز لبت کنم طلب قیمت خون خویشتن یا به تو واگذارم این جسم به خون تپیده را یا که غبار پات را نور دودیده می کنم یا به دو دیده …

شعر موش و گربه (عبید زاکانی)

شعر موش و گربه (عبید زاکانی)   اگر داری تو عقل و دانش و هوش بیا بشنو حدیث گربه و موش *** بخوانم از برایت داستانی که در معنای آن حیران بمانی *** ای خردمند عاقل ودانا قصهٔ موش و گربه برخوانا **** قصهٔ موش و گربهٔ منظوم گوش کن همچو در غلطانا *** از …