قصاص برای قاتل جوان ورزشکار

قصاص برای قاتل جوان ورزشکار سر تبهکار که در جریان نزاع خیابانی جوان ورزشکاری را به قتل رسانده بود، با حکم قضات دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد. در این پرونده مصطفی و یوسف متهم هستند در جریان یک درگیری پسر ورزشکاری به نام امین را به قتل رساندند. صبح دیروز جلسه محاکمه متهمان در …

نجات ۳ اعدامی و قصاص یک قاتل

نجات ۳ اعدامی و قصاص یک قاتل   چهار مرد اعدامی صبح دیروز در زندان رجایی شهر کرج پای چوبه دار رفتند. سبه گزارش جوان، صبح دیروز چهار متهم در زندان با گام‌های لرزان کنار چوبه دار قرار گرفتند. متهمان که ترس در چهره‌شان موج می‌زد، امیدشان برای رهایی به بخشش اولیای دم بود که …