قانون های طلایی موفقیت را بیاموزید

قانون های طلایی موفقیت را بیاموزید     زمانی احساس خوبی نسبت به خودتان می‌کنید که حس کنید بر زندگی خود مسلط هستید. البته عکس این قانون این است که اگر بر زندگی تسلط نداشته باشید و تحت کنترل افراد و شرایط باشید، احساسات منفی نسبت به خودتان خواهید داشت. با تفکر و صحبت در …

۱۰ تصمیم که شما را به موفقیت می رساند

۱۰ تصمیم که شما را به موفقیت می رساند   تا به حال فکر کردید موفق ترین افراد چگونه تصمیم می گیرند؟ تا به حال فکر کرده اید افراد موفق چطور مهمترین اولویت های زندگی شان را کشف می کنند و بعد بی وقفه به آن عمل می کنند؟ همه درباره افراد خیلی موفق زیاد …