ساکنان زنده یک قبرستان + عکس

بخش شمالی بزرگترین گورستان مرکز فیلیپین بیشتر شبیه یک روستای کوچک است که جمعیتی در حدود ۱۰ هزار نفر دارد. زمان دقیق ساخته شدن این گورستان مشخص نیست اما احتمالا به گذشته ها برمی گردد از آنجا که بعضی از ساکنین خانه خود را از اجدادشان به ارث برده اند و اتفاقی خانه شان را …