ممنوعیت نمایش «لانتوری» در ۱۵ شهر کشور

به گزارش سوکا باتوجه به تحریم فیلم لانتوری توسط حوزه هنری، هیچیک از سینماهای تحت پوشش حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در تهران همچون سینما آزادی این فیلم را نمایش نمی‌دهند. نمایش شهرستان‌های لانتوری در شهرستان‌ها نیز تنها در سینماهای خصوصی امکان‌پذیر است. این در شرایطی‌ست که در ۱۵ شهرستان تنها سینماهای حوزه هنری دایر است …