چرا فکر می کنیم بعضی مکان‌ها را قبلا دیده ایم ؟

چرا فکر می کنیم بعضی مکان‌ها را قبلا دیده ایم ؟ دژاوو (Deja vu ) معنی تحت اللفظی این کلمه فرانسه “قبلا دیده شده” است. آنطور که دانشمندان بیان می کنند، پدیده دژاوو ناشی از خطای حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت ماست، مغز ما در هر لحظه تمام دریافت های حسی را به …

فناوری تبدیل فکر به عمل

فناوری تبدیل فکر به عمل دانشمندان با انتقال اقدامات غیر تهاجمی فعالیت مغز انسانی به سیگنال های کنترلی، فناوری جدیدی ابداع کرده اند که فکر را به عمل تبدیل می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، در این شیوه سیگنال های به دست آمده از فعالیت مغزی به راه اندازی وسایل فیزیکی و نمایشگرهای رایانه ای …