حضور بازیگر زن و همسر فوتبالیستش در «خوبی از خودتونه»

وی افزود: با فقیهه سلطانی و جلال امیدیان درباره ازدواج و حال خوب همسفر شدنشان با یکدیگر گفتگو خواهیم کرد. فراهانی یادآور شد: این برنامه در قالب آیتم «خوش خبر باشی» تازه‌ترین رخدادهایی را که موجب شادی و به وجود آمدن احساس خوب در مخاطبان می‌شود، مورد بررسی قرار می‌دهد و مثل همیشه «یک پیشنهاد» …