فال روزانه شنبه ۱۴ تیر ماه ۹۳

فال روزانه شنبه ۱۴ تیر ماه ۹۳ متولد فروردین : ماه در هفتمین خانه از روابط اجتماعی شما قرار گرفته است و راه حل متفاوتی را برای حل کردن مشکلات عاطفی به شما پیشنهاد می‌کند. اگر امروز دوست صمیمی یا نامزدتان با شما حرف نمی‌زند و نسبت به احساساتتان بی‌توجه است و یا اگر می‌خواهد مدتی تنها باشد، سعی نکنید …

فال روزانه شنبه ۷ تیر ماه ۹۳

فال روزانه شنبه ۷ تیر ماه ۹۳ فروردین چه پول جمع کنید و چه آن را خرج کنید(که البته در هر دو مورد موفق هستید) لحظات خوبی را خواهید داشت. در محل کار برای انجام کارها به روش خودتان آزاد هستید. اردیبهشت امروز زهره پس روی می کند. نفس عمیقی می کشید. زیرا این سیاره …