عکس دیده نشده از جوانی خسرو شکیبایی

 عکس دیده نشده از جوانی خسرو شکیبایی     عکس دیده نشده از جوانی خسرو شکیبایی      بیوگرافی خسرو شکیبایی در شناسنامه اسمش «خسرو» است ولی خانواده و بچه محل ها «محمود» صداش می کردند. خسرو شکیبایی متولد فروردین ۱۳۲۳ در خیابان مولوی تهران. پدر خسرو سرگرد ارتش بود و وقتی او ، ۱۳-۱۴ …