سردار آزمون

سردار آزمون در بیمارستان بستری شد!

سردار آزمون در بیمارستان بستری شد! سردار آزمون به دلیل مسمومیت، در بیمارستانی در کازان بستری شد. مهاجم ۱۹ ساله و ایرانی روبین کازان، سه شنبه شب به دلیل مسمومیت، همراه با مترجم خود به بیمارستانی در کازان رفت و برای ساعاتی بستری شد تا به شرایط اولیه برگردد. سردار آزمون در مورد بیماری خود …

سردار آزمون به آرسنال می رود ؟

سردار آزمون به آرسنال می رود ؟

سردار آزمون به آرسنال می رود ؟ سردار آزمون مهاجم جوان تیم ملی ایران بازی‌های درخشانی در تیم ر‌وبین کازا‌ن به نمایش گذاشته و طبق تحلیل سایت VAVEL در مسیر راهیابی‌ به باشگاه آر‌سنال قرار دارد.   به نقل از سایتVAVEL ، این سایت به تحلیل عملکرد سردار آزمون مهاجم ۱۹ ساله تیم ر‌وبین کارزا‌ن روسیه …