مراسم عقد فرزاد حسنی و آزاده نامداری + تصاویر

مراسم عقد فرزاد حسنی و آزاده نامداری + تصاویر  در روز پنجشنبه فرزاد حسنی و آزاده نامداری در حسینیه جماران رفتند تا حاج سیدحسین خمینی خطبه عقدشان را جاری کند تا رسما همسر یکدیگر شوند … کوچه پس کوچه های جماران برای رقم خوردن اتفاقی بزرگ لحظه شماری می کنند. اینجا میزبان کسانیست که سال …